Idea konferencji

Celem organizowanej przez nas konferencji jest ponowne wyrażenie poparcia dla Deklaracji Konsensusu Genewskiego przez jej dotychczasowych sygnatariuszy należących do inicjatywy Intermarium oraz rozpropagowanie jej idei wśród innych państw naszego regionu. Do tej pory Deklaracja podpisana została przez dwa państwa Intermarium – Polskę i Węgry, a także przez  Gruzję i Białoruś. Podczas organizowanej przez nas Konferencji przedstawiciele rządów państw, liderzy społeczni, członkowie parlamentów potwierdzać będą swoje zaangażowanie w ideę Deklaracji Konsensusu Genewskiego, w tym działania na rzecz ochrony prawa do najwyższych osiągalnych standardów zdrowia kobiet, promowania istotnego wkładu kobiet w zdrowie i siłę rodziny oraz rozwój społeczeństwa oraz ochrony prawa do życia.

Tocząca się dzisiaj debata na szczeblu międzynarodowym jest dowodem na to, że idee Deklaracji Konsensusu Genewskiego pozostają ważne nie tylko dla jej sygnatariuszy, ale także dla innych krajów Regionu Intermarium i ich obywateli. Z tego powodu pragniemy szeroko promować deklarację wśród wszystkich tych państw i zachęcać je do zaangażowania się w inicjatywę ochrony naszych wspólnych wartości. W dniu podpisania GCD Zbigniew Rau polski minister spraw zagranicznych oświadczył, że Polska popiera tę inicjatywę, gdyż „rodzina ma fundamentalne znaczenie w każdym silnym społeczeństwie i każda kobieta zasługuje na zdrowe życie (…).” Również inne międzynarodowe instrumenty prawne, takie jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, wskazują na istotną rolę rodziny jako podstawowej jednostki społecznej.

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli rządów państw naszego regionu oraz działające na jego obszarze organizacje pozarządowe.

O Deklaracji Konsensusu Genewskiego

troska o zdrowie kobiet
ochrona życia ludzkiego
wzmacnianie rodziny jako podstawowej komórki społecznej
obrona suwerenności narodów w prowadzeniu własnej polityki w dziedzinie ochrony życia

Materiały video

Organizatorzy

Patroni medialni

Komitet organizacyjny

1. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Zarządu Instytut Ordo Iuris
2. Tymoteusz Zych, Wiceprezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris
3. Karolina Pawłowska, Instytut Ordo Iuris
4. Ewa Rowińska, Instytut Ordo Iuris
5. Patrik Daniška, Prezes Human Rights and Family Policy Institute, Słowacja
6. Jana Jochová, Prezes Aliance pro rodinu, Czechy
7. Magdalena Machulova, Aliance pro rodinu, Czechy
8. Jan Gregor, Aliance pro rodinu, Czechy
9. Dr. Miklós Szánthó, Dyrektor Centrum Praw Podstawowych, Węgry
10. Lola Velarde, Dyrektor Political Network for Values

Program

I Wprowadzenie

Karolina Pawłowska,
Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris

r. pr. dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

II Przemowa


Valerie Huber,
 architekt Deklaracji Konsensusu Genewskiego, były specjalny przedstawiciel USA ds. zdrowia kobiet na świecie, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (administracja Trumpa), Stany Zjednoczone

III Rola polityków w promowaniu idei Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Przedstawiciele rządów

Milan Krajniak, Minister Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, Słowacja

prof. Angela Gandra
, Sekretarz ds. Rodziny w Ministerstwie Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii

Paweł Jabłoński
, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polska

Posłowie do parlamentów

Piotr Uściński, Poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Życia i Rodziny, Polska

dr Andrei-Emil Dîrlău, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Senator Parlamentu Rumunii, Rumunia

Ionut Neagu, Senator Parlamentu Rumunii, Rumunia

Anna Záborská, Poseł, Przewodnicząca Słowackiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Słowacja

Światosław Jurasz
, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, lider grupy deputowanych „Wartości, godność, rodzina”, Ukraina

dr Stjepo Bartulica
, Poseł Parlamentu Chorwacji, Chorwacja

Lőrinc Nacsa
, Poseł Parlamentu Węgier, delegat do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Węgry

IV Rola NGO w promowaniu idei Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Lola Velarde
, Dyrektor wykonawczy w Political Network for Values

prof. Stephen Baskerville, Collegium Intermarium, Rumania/USA

Eszter Párkányi
, Center for Fundamental Rights, Węgry

Nevena Stefanova
, Freedom for All, Bułgaria

Victor Kostov
, Freedom for All, Bułgaria

adw. Patrik Daniška
, Prezes Human Rights and Family Policy Institute, Słowacja

Prelegenci

Valerie Huber

Były Specjalny Przedstawiciel ds. Globalnego Zdrowia Kobiet w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (USA)

Milan Krajniak

Minister Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

(Słowacja)

prof. Angela Gandra

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kobiet, Rodziny i  Praw Człowieka. Prawnik i adwokat. Profesor Uniwersytetu Presbiteriana Mackenzie. (Brazylia)

Paweł Jabłoński

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

(Polska)

Piotr Uściński

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny

(Polska)

Andrei Dirlau

Senator Parlamentu Rumunii

(Rumunia)

Ionut Neagu

Senator Parlamentu Rumunii

(Rumunia)

Anna Záborská

Poseł, Przewodnicząca Słowackiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

(Słowacja)

Światosław Jurasz

deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, lider grupy deputowanych „Wartości, godność, rodzina”

(Ukraina)

Stjepo Bartulica

Poseł Parlamentu Chorwacji

(Chorwacja)

Lőrinc Nacsa

Poseł Parlamentu Węgier

(Węgry)

Lola Velarde

 Political Network for Values

(Hiszpania)

prof. Stephen Baskerville

Profesor Government at Patrick Henry College

(Rumunia/USA)

Eszter Párkányi

Center for Fundamental Rights

(Węgry)

Nevena Stefanova

Freedom for All

(Bułgaria)

Viktor Kostov

Freedom for All

(Bułgaria)

Patrik Daniška

Prezes Human Rights and Family Policy Institute

(Słowacja)

Karolina Pawłowska

Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris. Doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

(Polska)

r. pr. dr Tymoteusz Zych

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowca akademicki.

(Polska)

Rejestracja

Kontakt

konferencja@ordoiuris.pl